Cabin Crew Revalidare

300 lei

Revalidarea/reinnoirea certificatului medical destinat personalului de cabina.